Thông báo App HomeWay dùng thay thế cho dòng camera Siepem

Gần đây DTPGROUP thường hay nhận được các câu hỏi về việc App sử dụng cho camera Siepem và các dòng tương tự không thể tải P2PCamPlus trên cả 2 hệ điều hành Android – IOS. Chính vì vậy, hôm nay công ty DTPGROUP sẽ hướng dẫn và thông báo đến các bạn giải pháp thay thế để có thể tiếp tục dòng camera Siepem (dòng mới có mã Seri: ) hiện có bằng app mới là HomeWay.